អំពី

អ្នកអាចទស្សនាការសំដែងសៀកនិងសិល្បៈផ្សេងៗ ពីរទៅបួនដង ក្នុងមួយសប្តាហ៍ (ឆែកកាលវិភាគសំដែងនៅទីនេះ) ។អ្នកសំដែង គឺសុទ្ធសឹងជាកូនសិស្សដែលទទួលបានការបង្វឹករយៈពេល ៦ឆ្នាំ ។ 

ការសម្តែងចាប់ផ្តើមពីម៉ោង ៧ ល្ងាច នៅក្នុងបរិវេណសាលាហ្វារពន្លឺសិល្បៈផ្ទាល់។  ប៉ុន្តែអ្នកគួរតែមកលឿនជាងម៉ោងសម្តែងយ៉ាងហោចណាស់ ១៥នាទី។ 

តម្លៃសំបុត្រសម្រាប់មើលការសំដែងគឺ $១៤ដុល្លារសម្រាប់មនុស្សធំ $៧ដុល្លារសម្រាប់កុមារអាយុក្រោម xx? អ្នកអាចទិញសំបុត្រនៅនឹងកន្លែងដោយផ្ទាល់ ឬទិញនៅតាមភ្នាក់ងារទេសចរណ៍ជាច្រើនកន្លែងក្នុងក្រុងបាត់ដំបង ឬតាមរយៈ អុីម៉ែល និងវេបសាយ។