អំពី

ជាផ្នែកមួយ ដែលនៅខាងក្រោយបណ្ណាល័យ ក្នុងបរិវេណសាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបង ហើយមានទំហំដីប្រមាណ ៨ ពាន់ម៉ែត្រការ៉េ។   កម្ពស់ផ្កាឈូករ័ត្ន ដែលមាននៅក្នុងសួន  មានកម្ពស់ក្រោម២ម៉ែត្រ។ សួននេះ បើកឲ្យចូលទស្សនាជារៀងរាល់ថ្ងៃ ចាប់ពីពេលព្រឹក ដល់ម៉ោង ៦ល្ងាច។

កន្លែងនេះ ទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរណ៍ដោយសារ ទេសភាពធម្មជាតិរបស់ផ្កា ហើយនិងការថតរូប។