អំពី

ទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងភូមិ ស្លក្រាម ឃុំ វត្តតាមិម ស្រុក សង្កែ ខេត្តបាត់ដំបងចម្ងាយ៧គីឡូម៉ែត្រពីទីរួមខេត្ត។កសាងឡើងដោយអធិការលោកតា​ ម៉ៅ នៅក្នុងឆ្នាំ ១៨៧៥ ហើយនៅក្នុងបរិវេណវត្ត​ មានកុដិឈើចំណាស់មួយ ដែលកសាងក្នុងឆ្នាំ ១៩០៤ ក្នុងសម័យអាណាព្យាបាលបារាំង។ ពួកខ្មែរក្រហមយកទីតាំងវត្តនេះ សម្រាប់ដាក់់ជម្រុកស្រូវ និងជាទីអាសនៈ។ 

ហើយល្បីថាស័កសិទ្ធ ដោយសារមានដុំថ្មបុរាណពីរ។ ជាងនេះទីទៀតនេាះ មានដើមគគីរយនៅក្នុងបរិវេណវត្ត ដែលផ្ដល់ជាម្លប់សម្រាប់ទស្សនា។