អំពី

ជាប្រភេទ​កន្លែងវិចិត្រ​សាល​សិល្បៈ​ ដែល​មាន​ចម្ងាយ​ ២ គីឡូ​ម៉ែត្រ​ ពីរូបសំណាក​លោក​តា​ដំបង​ក្រញូង​។​ វិចិត្រ​សាល​នេះ ត្រូវ​sបានបើក​នៅ​ក្នុង​ឆ្នាំ​២០១៤ ដោយ​បុរស​ជន​ជាតិ​បារាំង​ម្នាក់​ ដែល​មកពី​ទី​ក្រុង​ប៉ា​រីស​ ប្រ​ទេស​​បារាំង​។ នៅ​ទីនេាះ​ គឺ​ជា​កន្លែង​ដែល​ផ្ដល់ឱកាស​ឲ្យ​វិចិត្រករវ័យ​ក្មេង​ដែល​មាន​សមត្ថភាព ក្នុងការបញ្ចេញស្នាដៃ ក៏ដូចជាការដាក់បង្ហាញឲ្យមនុស្សចូលទស្សនា។ ស្នាដៃដែលដាក់បង្ហាញភាគច្រើន គឺជាស្នាដៃរបស់សិស្សនៅសាលាហ្វាពន្លឺសិល្បៈ។ ​

ម៉ោងដំណើរការ

monday Closed Closed
tuesday 11:00 am 7:00 pm
wednesday 11:00 am 7:00 pm
thursday 11:00 am 7:00 pm
បិទសំរាក
friday 11:00 am 7:00 pm
saturday 11:00 am 7:00 am
sunday 2:00 pm 7:00 pm