អំពី

វិធីសាស្ត្រដុតនំបែបប្រពៃណី ដោយបាយដំណើបញាត់បំពង់ឬស្សី ហើយដុតចម្អិតដោយឆ្អើរភ្លើង ត្រូវបានប្រជាជនរស់នៅក្នុងឃុំសំរោងក្នុង នៃស្រុកឯកភ្នំ ប្រកបជារបរប្រចាំគ្រួសារ លក់អស់ជាច្រើនជំនាន់មកហើយ។

ក្រៅពីអាចញ៉ាំក្រឡានថ្មីៗទើបដុត អ្នកក៏អាចទទួលបានបទពិសោធរៀនធ្វើនំក្រឡាននេះបានដោយផ្ទាល់ផងដែរ។ ស្វែងរកទិញកញ្ចប់ទេសចរណ៍ដែលនាំអ្នកទៅកាន់ទីនោះ ឬប្រើការទំនាក់ទំនងផ្ទាល់ជាមួយអ្នកភូមិ ដើម្បីសុំពួកគាត់រៀនធ្វើនំ។ កុំអៀនអី!

ឃុំសំរោងក្នុង ស្ថិតនៅតាមបណ្តោយផ្លូវទៅកាន់ប្រាសាទឯកភ្នំ ដូច្នេះអ្នកអាចសម្រាកនិងញ៉ាំនំក្រឡាន បន្ទាប់ពីការទស្សនាប្រាសាទ​ដ៏ចាស់ជាងគេក្នុងខេត្តនេះ។

ម៉ោងដំណើរការ

monday 6:00 am 5:00 pm
tuesday 6:00 am 5:00 pm
wednesday 6:00 am 5:00 pm
បិទសំរាក
thursday 6:00 am 5:00 pm
friday 6:00 am 5:30 pm
saturday 6:00 am 5:00 pm
sunday 6:00 am 5:00 pm