អំពី

រូបសំណាកអ្នកតាដំបងក្រញូង ជាសញ្ញាណបញ្ជាក់ថា អ្នកបានចូលទៅដល់ទីរួមខេត្តបាត់ដំបងហើយ ប្រសិនបើអ្នកធ្វើដំណើរ​ពី​ភ្នំពេញ​ តាមបណ្តោយ​ផ្លូវ​ជាតិ​លេខ​៥ ។ រង្វង់មូល រូបសំណាកអ្នកតាដំបងក្រញូង ក៏ជាកន្លែងគេនិយមមកបន់ស្រន់ សុំសេចក្តីសុខផងដែរ។

ម៉ោងដំណើរការ

monday 12:00 am 11:30 pm
tuesday 12:00 am 11:30 pm
wednesday 12:00 am 11:30 pm
thursday 12:00 am 11:30 pm
friday 12:00 am 11:30 pm
បើកដំណើរការ
saturday 12:00 am 11:30 pm
sunday 12:00 am 11:30 pm