អំពី

ជាប្រភេទកន្លែងវិចិត្រ​សាល​សិល្បៈ ដែល​មានចម្ងាយ ១.៨ គីឡូម៉ែត្រ ពីរូបសំណាក​លោក​តា​ដំបង​ក្រញូង។

វិចិត្រសាលនេះ ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ ២០១៧ ដោយលោក Joseba Etxebarria។​ គាត់បានធ្វើដំណើ​​​​រ ៣៧ ០០០ គីឡូម៉ែត្រ ដែលឆ្លងកាត់ប្រទេសចំនួន ២៩ នៅពេលដែលគាត់មកដល់ប្រទេសនីមួយៗ គាត់តែងតែថតរូបជាមួយក្រុមមនុស្សទាំងនេាះ។ ប្រទេសកម្ពុជា ក៏ជាប្រទេសមួយ ក្នុងចំនោមប្រទេសទាំងអស់ដែលលោកឆ្លងកាត់ដែរ។​ 

នៅក្នុងវិចិត្រសាលនេះ មានដាក់បង្ហាញនូវរូបភាពដែលបានថតទាំងអស់។ 

បើកម៉ោង៖  រៀងរាល់ ច័ន្ទ-សុក្រ ចាប់ពីម៉ោង ១០ព្រឹក ដល់ម៉ោង ២ល្ងាច និងម៉ោង​ ៤ល្ងាច ដល់ម៉ោង ៨ល្ងាច ហើយបិទនៅចុងសប្តាហ៍។