អំពី

ជាប្រភេទកន្លែងសម្រាប់ទទួលបទពិសោធក្នុងតំបន់ និងជា Instagram Spot ស្ថិតនៅក្នុងភូមិអូរអណ្ដូង ឃុំត្រែង ស្រុករតនៈមណ្ឌល​ កំណត់ផ្លូវទៅប៉ៃលិន ហើយមានចម្ងាយ ១៣.៥ គីឡូម៉ែត្រ ពីរូបសំណាក​លោក​តា​ដំបង​ក្រញូង។ ផ្ទៃដីសរុបចំនួន ៥០ ហិចតា ទំពាំងបាយជូរត្រូវបានដាំតែ ១៣ ហិចតាតែប៉ុណ្ណេាះ។ 

នៅក្នុងចំការទំពាំងបាយជូរនេាះ មានការរៀបចំស្អាត លើសពីនេះ នៅក្នុងចម្ការមានលក់នូវ ទឺកទំពាំងបាយជូរ ស្រាទំពាំហបាយជូរ​ និងផ្លែទំពាំងបាយជូរស្រស់ផងដែរ។