អំពី

អំពី

ផ្សារធំបាត់ដំបង ដែលភាគច្រើនត្រូវបានគេស្គាល់ថា ផ្សារណាត់ ត្រូវបានសាងសង់តាំងពីពេលកម្ពុជាស្ថិតនៅក្រោមអាណានិគមបារាំងមកម៉្លេះ។ ផ្សារនេះស្ថាបនាដោយលោក លូវីស ឆូឆុង នៅក្នុងឆ្នាំ ១៩៣៦ ដោយប្រើរចនាបថអាតដេកូ (art deco) ជាម៉ូតអគារពេញនិយមនាពេលនោះ។

អាគារផ្សារបែងចែកជាពីរគឺខាងលិច និងខាងកើត។ នៅចំកណ្ដាលផ្នែកទាំងពីរ គឺមានផ្លូវលេខ ២ កាត់ទទឹងផ្សារ។ ក្រៅពីជាកន្លែងលក់ដូររបស់អាជីវករគ្រប់ប្រភេទ ផ្សារនេះក៏ជាទីពេញនិយម សម្រាប់ទេសចរដែលចូលចិត្តសំណង់អគារប្រវត្តិសាស្ត្រផងដែរ។

អ្ហូ! គួរដឹង

  • នាពេលយប់ តំបន់ខាងមុខផ្សារ ក្លាយជាផ្សាររាត្រី សំបូរដោយរបស់ញ៉ាំជាច្រើន។

ម៉ោងដំណើរការ

monday 5:00 am 5:00 pm
tuesday 5:00 am 5:00 pm
wednesday 5:00 am 5:00 pm
បិទសំរាក
thursday 5:00 am 5:00 pm
friday 5:00 am 5:00 pm
saturday 5:00 am 5:00 pm
sunday 5:00 am 5:00 pm