អំពី

វត្តសំរោងក្នុងជាព្រះវិហារដ៏ចំណាស់កសាងនៅកំឡុងពុទ្ធសករាជ ២២៥០ គ្រឹស្ដសករាជ ១៧០៧ មកទល់ពេលនេះមានអាយុកាលជាង ៣០០ ឆ្នាំហើយ ។

ដំបូងឡើយ វត្តសំរោងក្នុង គ្រាន់តែជាអាស្រមមួយនៅក្នុងព្រៃស្មសាននាសម័យនោះ ដែលរៀបដោយព្រះសង្ឃធុតង្គមួយអង្គព្រះនាម«ជ័យ»ប៉ុណ្ណោះ។ ជាបន្តបន្ទាប់មកព្រះអង្គបានកសាងព្រះវិហារដ៏ធំមួយធ្វើពីឈើតែក្រោយមកបានសាងសង់ពីឥដ្ឋបូកបាយអ ប្រក់ក្បឿង សសរឈើ ហើយបានកសាងប្រាសាទផងដែរ ។ 

ទីតាំង

វត្តសំរោងក្នុងស្ថិតក្នុងភូមិសំរោងក្នុង ឃុំសំរោងក្នុង ស្រុកឯកភ្នំ ខេត្តបាត់ដំបង ប្រហែល ៥គីឡូម៉ែត្រពីផ្សារណាត់ ។

លក្ខណៈពិសេស

  • វត្តសំរោងក្នុងជាវាលពិឃាតក្នុងសម័យកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យផងដែរ ។

អ្ហូ! គួរដឹង

  • នៅជិតវត្តសំរោងក្នុងក៏មានអ្នកភូមិលក់នំក្រឡានផ្ទាល់ដែរ ។

ម៉ោងដំណើរការ

monday 5:00 am 5:00 pm
បិទសំរាក
tuesday 5:00 am 5:00 pm
wednesday 5:00 am 5:00 pm
thursday 5:00 am 5:00 pm
friday 5:00 am 5:00 pm
saturday 5:00 am 5:00 pm
sunday 5:00 am 5:00 pm