អំពី

ស្ទឹងនេះ បានផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងបឹងទន្លេសាប ដែលបែងចែងខេត្តបាត់ដំបងជាពីរផ្នែក គឺខាងលិច និងខាងកើត។ នៅតាមដងស្ទឹងសង្កែ ជាពិសេសនៅពេលយប់ មានតូបលក់ម្ហូបជាច្រើនប្រភេទ។ 

ភ្ញៀវទេសចរណ៍ អាចអង្គុយលេង ហើយកម្ម៉ង់អាហារនៅតាមមាត់ស្ទឹងមកបរិភោគបាន។