អំពី

មានទីតាំងស្ថិតនៅ ភូមិបុស្សខ្នុរ ឃុំចែងមានជ័យ ស្រុកបាណន់ ខេត្ដបាត់ដំបង ដែលមាន ចំងាយប្រមាណ ៣៦.៨២ គ.ម ដោយគិតចាប់ពីសាលាខេត្ដបាត់ដំបង។ មានប្រជាប្រិយភាព តាំងពីសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយម។ 

មានព្រៃដុះក្រាស់ផ្ដល់ម្លប់ប្រជាក់ សំរាប់ភ្ញៀវទេសចរណ៍មកអង្គុយ និងមានព្រៃដុះក្រាស់ផ្ដល់ម្លប់ប្រជាក់ សំរាប់ភ្ញៀវទេសចរណ៍មកអង្គុយ។