អំពី

ស្ថិតក្នុងដងស្ទឹងសង្កែ ក្នុងភូមិថ្វាក ឃុំអណ្តើកហែប ស្រុករតនមណ្ឌល ខេត្តបាត់ដំបង ត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយអជ្ញាធរមូលដ្ឋាន។ ហើយចម្ងាយ ៤៥​គីឡូម៉ែត្រពីសាលាខេត្តបាត់ដំបង។ 

នៅក្នុងឆ្នាំ២០១១ ទីកន្លែងនេះចាប់ផ្ដើមទទួលបានប្រជាប្រិយ ដោយពួកគាត់មកលេងទឹក នឹងសម្រាកកំសាន្ត។ លើសពីនេះ មានតូប និងដើមឈើធំធ្វើជាម្លាប់សម្រាប់អង្គុយលេង។