អំពី

ត្រូវសាងសង់ឡើងនៅឡើងក្នុងឆ្នាំ ១៩៦០ ដោយស្ថាបត្យករខ្មែរល្បីមួយរូប គឺ លោកតា​ វណ្ណ ម៉ូលីវណ្ណ។  រចនាបថព្រះរាជដំណាក់នេះ ត្រូវបានបញ្ចុលពីររវាងចនាបថប្រពៃណីខ្មែរ និង សម័យទំនើប។ 

ព្រះរាជដំណាក់នេះ ត្រូវបានគង់ដោយព្រះមហាក្សត្រ ហើយនៅក្នុងឆ្នាំ ២០០៧ សម្ដេច ព្រះនរោត្តម សីហមុនី ទ្រង់បានចូលគង់នៅដំណាក់នេះ ពេល​ទ្រង់យាងទៅខេត្តបាត់ដំបង។